2016

Se mine malerier på Påskeudstillingen 2016 i Midtjyllands Kunst Center.
Galleriet venter 8.000 - 10.000 besøgende til Påskeudstillingen 2016, der har været en fast årlig tradition siden 2003. På Danmarks største internationale galleri og kunstcenter er der hver weekend i oktober mulighed for, at møde mig og over 50 arbejdende kunstnere.
Udstillingen begynder Skærtorsdag d. 24 marts og varer til søndag d.17 april.

Jeg udstiller 14 malerier hos Kunstnernes.com. Jeg vil i løbet af året være med i deres markedsføring.

2015

2015 har været et godt og udviklende år for Claus Thurøe Art/Kunst.

Der har været spændende udstillinger, nye tiltag og nye samarbejdspartnere.

Jeg har lavet nogle fine soloudstillinger bl.a. på Gentofte Rådhus, hvor jeg udstillede 29 malerier. Se info om udstilling her

Jeg har deltaget i forskellige gruppeudstillinger bl.a. påske-og oktoberudstilling i Midtjyllands Kunst Center og RankArt Toulouse i Frankrig.

I juli måned kontaktede Nordophile mig. Nordophile.com er et globalt site, for personer der interesserer sig for Nordisk kunst og kultur. De ville lave en feature om mig og min kunst. Det kom der et fint portræt ud af, som har øget interessen for mine malerier. Se feature her

Jeg fik en forespørgsel fra 2 studerende fra Copenhagen Business School om de måtte analysere CT-ART til en eksamensopgave. Der kom der nogle interessante bud på værktøjer, der kan øge interessen og eksponeringen af mine malerier.

I december indgik jeg et samarbejde med Kunstnernes.com. Et nyt site, som forhandler dansk kunst. De vil hovedsagligt formidle min malerier inden for Realisme og ”Eletronic Sense”.

Claus Thurøe Art er nu til stede på sociale medier som Twitter, Facebook og Pinterest.

I 2016 er jeg inviteret til en stor Japansk Kulturfestival i Farum Kulturhus. Vi har indgået aftale om leje 25 af mine japansk inspirerede malerier i perioden 21. maj - 13. august.

Se program under udvikling her

In English:

2015 has been a good and challenging year for Claus Thurøe Art / Art.
There have been exciting exhibitions, new initiatives and new partners.
I have made some fine solo exhibitions including Gentofte City Hall, where I exhibited 29 paintings. See info on the exhibition here
I have participated in various group exhibitions including Easter and October exhibition in
Midtjylland's Art Center and RankArt Toulouse in France.
In July I was contacted by Nordophile. Nordophile.com is a global site for people interested in Nordic art and culture. They wanted to make a feature about me and my art. The result was a fine portrait of which has increased the interest in my paintings. See feature here
I got a request from two students from Copenhagen Business School asking if they could analyze CT-ART for an exam paper. There were some interesting suggestions for tools to increase the interest and exposure of my paintings.
In December, I partnered with Kunstnernes.com. A new site which sells Danish art. They will mainly convey my paintings in realism and "Eletronic Sense".
Claus Thurøe Art is now present on social media like Twitter, Facebook and Pinterest.
In 2016, I am invited to a large Japanese Cultural Festival in Farum Kulturhus. We have made an agreement to hire 25 of my Japanese-inspired paintings in the period May 21 to August 13.
See program under development here

 

 

 

 

 

Jeg er begyndt et samarbejde med Kunstnernes.com, som er en kunstportal på nettet. De vil også lave være fysisk til stede på Art Nordic 2016, og lave Pop-Up” events rundt omkring.

Feature about me on Nordophile http://nordophile.com/nordic-artist/2015/07/danish-artist-claus-thuroe/ 

Oktoberudstilling i Midtjyllands Kunst Center 1. okt. - 1.nov. 2015 / October Exhibition in Gallery MKC

Udstilling i PFA Kunstforening/ Exhibition in PFA Art Association 1. - 30. september.

Udstilling Gentofte Rådhus/ Exhibition at Gentofte Townhall in Copenhagen 3. august - 7. september. http://www.kfgr.dk/Udstillere/Claus-Thuroe/

Oplev mine malerier på Påskeudstillingen i galleri nær Silkeborg.
Jeg vil være der lørdag og søndag 4.- 5. april.

http://habsoe.dk/page.asp?page=P%C3%A5skeudstilling&ID=144

Udstilling i København 29/11-14/12  2014   /   Exhibition in Copenhagen 29/11-14/12 2014

Ny udstilling aftalt - Gentofte Rådhus august 2015

http://kfgr.dk/

New exhibition agreed - Gentofte City Hall in August 2015

http://kfgr.dk/

Ny side på Facebook til tilbud på udvalgte malerier

https://www.facebook.com/pages/Claus-Thur%C3%B8e-Kunst/754200261319705?ref=hl

 

New Page on Facebook for offers on selected paintings

https://www.facebook.com/pages/Claus-Thur%C3%B8e-Kunst/754200261319705?ref=hl

 

Tweet!!!!
Nu er jeg på Twitter!  Visit me on Twitter!

https://twitter.com/ClausThuroeArt

 

Feature about me in a Copenhagen TV station -

http://vimeo.com/98372820

 

Indslag om mig i TV Bella. http://vimeo.com/98372820

TV Bella er en Storkøbenhavnsk TV kanal, der laver lokale indslag fra områderne Brønshøj, Herlev, Valby, Vanløse og Rødovre. Der er ca. 150.000 indbyggere i de pågældende områder, men kanalen kan ses af hele hovedstadområdet.

Jeg fortæller om de forskellige motivverdener jeg har arbejdet med i mine malerier. 
Lige for tiden arbejder jeg desuden på filmplakat til en ny amerikansk film "Pizza Zombie", hvor jeg skal en retro zombie plakat. Og jeg skal i gang med at illustrere en børnebog af forfatteren Adil Erdem.

 

NEW YORK- TUR

Så gik turen til New York for mig. Jeg boede i Wall Street på Lower Manhatten i 10 dage og fik rigtigt indsnuset stemningen i gaderne. 
Jeg har fået inspiration til flere bybilleder, og ser frem til, at male nye billeder med et strejf af New York motiver. Bl.a. tror jeg, at jeg kan få noget spændende ud af alle de New Yorker vandtårne, der er klemt inde mellem de høje bygninger. De står overalt, og deres form kan give et godt sammenspil med de firkantede højhuse.
Jeg glæder mig til, at vise malerier inspireret fra Downtown Manhatten.

NEW YORK TRIP 

I've just returned from a trip to New York. I lived in Wall Street in Lower Manhattan for 10 days and got really felt the mood in the streets. 
I got the inspiration for several cityscapes, and look forward to paint new pictures with a touch of New York motives. Among other things, I think I can get something exciting out of all the New York water towers that are sandwiched between the tall buildings. They are everywhere, and their shape can provide a good interaction with the square towers. 
I am looking forward to showing paintings inspired from Downtown Manhattan.

 

PÅSKEUDSTIILLING
Midtjyllands Kunst Center venter ca. 10.000 besøgende til Påskeudstillingen 2014, der har været en fast årlig tradition siden 2003. På Danmarks største internationale galleri og kunstcenter er der hver dag mulighed for at møde mindst 20 arbejdende kunstnere, hvoraf flere kommer fra andre lande i Europa – bl.a. fra Tyskland, Færøerne, Polen, Litauen, Italien, Frankrig og Holland. 

EASTER EXHIBITION

Midtjyllands Arts Center waiting around. 10,000 visitors to Easter exhibition in 2014, there has been an annual tradition since 2003. At the largest international gallery and art center every day opportunity to meet at least 20 working artists, many of whom come from other countries in Europe - including the from Germany, Faroe Islands, Poland, Lithuania, Italy, France and Holland.

Midtjyllands Kunst Center, Bryrup - 2014